tummelisa logga

Förskolan Tummelisa

Bjuder på en allsidig och näringsrik kost!

Verksamheten

Målsättning

Förutom detta jobbar vi kontinuerligt med språket, jämställdhet, mat, svenska, matematik, integration och att motverka mobbning.

 

Familjesamverkan

Varje år anordnar vi ett antal akitiviteter där vi bjuder in hela familjen. Till jul har vi en julfest, vid påsk påskvernissage och till midsommar en midsommarfest.

 

Hemlagad mat

Vi har vår egen kokerska som lagar och bakar en näringsrik och allsidig kost från grunden. Till lunchen serveras ett salladsbord med grönsaker, bönor och frukt. Måltiden är inte bara bra för att få ny energi utan också ett bra tillfälle att utvecka det sociala samspelet. Till de barn som har någon allergi anpassas maten. Detta gäller även de barn som av annan anledning inte äter en viss sorts mat.


 

Det pedagogiska arbetet...

...innehåller många olika uppgifter för barnens omsorg och fostran. I leken både utomhus och innomhus tränas umgänge med kamrater och vuxna. Leken ger utrymme till skapnade verksamhet, fanatasier och experimenterande med olika material. Dans, rörelse, rytmik, regel- och sånglekar är också viktiga inslag.
 

Utomhusvistelse

Varje dag är vi ute minst en gång. På förmiddagarna går vi ofta till skogen eller till någon närliggande lekpark. Ibland stannar de allra minsta på förskolans gård. Efter lunch går de stora barnen ut igen i närliggande lekplats eller skog. På eftermiddagarna är vi oftast tillsammans och leker på gården. 1 dag i veckan går de stora barnen till skogen och lär sig om djur och natur (Knopp och Knytte). Barnen har då med sig matsäck.

 

Inomhusvistelse

För att barnen skall få stimulans som främjar utvecklingen har vi ordnade aktiviteter. Barnen har en skapandedag där vi lär oss att klippa, klistra, lägger pussel för att öva på fin motoriken. Varje termin har vi ett tema som vi jobbar efter, exempelvis rymden, sinnen eller djur. Vi har samlingar där vi sjunger, ramsar och för vardagskonversation där alla får komma till tals. Ibland får barnen till exempel berätta om en leksak inför gruppen, vilket lär barnen att lyssna på och prata inför andra, men även att vänta på sin tur. På samlingarna arbetar vi även nivå anpassat med matematik, naturvetenskap och teknik.
Den fria leken är också viktig tycker vi, eftersom då lär sig barnet att leka tillsammans med andra barn i roll-lekar där de övar på att samarbeta och lösa konflikter.