tummelisa logga

Förskolan Tummelisa

Trygghet och närhet!

Information

Öppettider

Två gånger per termin har förskolan studie- eller planeringsdag. Under sommaren har vi stängt under 4 veckor (vecka 28 till 31). Dessa veckor meddelas alltid i god tid inför sommaren.

Kösystem

Förskolan drivs privat och ingår i det kommunala kösystemet. Kontakta förskolan för vidare information via telefon eller e-post.

Avgift

Avgiften för förskoleplatsen tas ut av komunen och bygger på kommunal maxtaxa. Detta innebär att avgiften baseras på familjens bruttoinkomst per månad upp till ett fastställt maxbelopp. Avgiften betalas till förskolan måndadsvis hela året. För barn 3-5 år gäller allmän förskola, vilket innebär att tre timmar per dag är avgiftsfri.
 

Övrigt

  • Vi har tystnadsplikt.
  • Vi följer kommunens mål och riktlinjer.
  • Vi har en likabehandlingsplan.
  • Personalen kan teckenspråk som stöd.
  • Vi tar självklart hänsyn till barn med allergier.
  • Du som förälder har rätt till 14 dagars inskolning.
  • Vi har utvecklingssamtal två gånger per år.
  • Vi har föräldramöte 1-2 gång per år.